درباره ما

شرکت پردیس کیش از سال ۱۳۶۵ با هدف فعالیت در بخش ساختمان و سایر فعالیت های مرتبط آعار به کار نموده و طی این مدت طراحی ، سرمایه گذاری ،مدیریت ، اجرا و بهره برداری پروژه های گوناگون را در زمینه شهرک های مسکونی ، ساختمان های تجاری تفریحی ، هتل و هتل آپارتمان ، انبار های بزرگ ، نمایشگاه . گارخانه های صنعتی ، بابلاترین استاندارد طراحی و اجرا به انجام رسانده است